Wojciech Hoffmann - Drzewa


From in Poland
Prog Related
Wojciech Hoffmann - Drzewa 2003
Tracks.
01. Delhi
02. N.Y.C
03. Pendolino
04. Ma³e Smutki Du¿e Nadzieje
05. P³omienne My¶li
06. Powrót Do Przesz³o¶ci
07. Jam's Session
08. Irlandzki
09. Sahara Express
10. Rajska Jab³oñ
11.Dêbowy Gaj cz: I,II,III
12.Brzozy Pamiêci
Members.
- Wojciech Hoffmann - Guitar, Keyboards (SIR.SAW, Turbo (Pol), Non Iron)
- Arek Malinowski - Bass
- Tomasz "Krzy¿yk" Krzy¿aniak - Drums (Turbo (Pol))
- Slawek Belak - Keyboards   

godspeed!
godspeed!


ads

0 note: